Mijn visie: de mens als 1 geheel

Een gezondheidsvisie
In mijn praktijk benader ik mijn cliënten vanuit het holisme en behandel hen volgens een gezondheidsvisie, dat gebaseerd is op de 5 natuurgerichte kernelementen:

  1. Energie

  2. Prikkeloverdracht

  3. Drainage

  4. Voeding

  5. Psyche

Gezondheid vanuit holisme 
Als we ons niet concentreren op een klacht of lichaamsdeel in het bijzonder, maar naar de mens als geheel kijken dan spreken we van "holisme". Als we vanuit het holisme van "gezondheid" spreken, dan bedoelen we dat er evenwicht is in het geheel van de fysieke conditie en het sociaal en maatschappelijk functioneren. 

 
De dynamiek van dit evenwicht kun je je voorstellen als een weegschaal waarop fysieke conditie en het sociaal en maatschappelijk functioneren elkaar in balans houden. Als de weegschaal aan één zijde meer belast wordt, letterlijk: er meer ballast bij krijgt, dan wordt het evenwicht verstoort en slaat de balans in meer of mindere mate door. Dit heeft effect op beide zijden: het lichaam beïnvloedt de geest en andersom. Hoe meer de één uit balans raakt, hoe groter het effect is op de ander.

De juiste afslag 
De 5 natuurgerichte kernelementen vormen met elkaar een geheel, een gezondheidssysteem, dat zichzelf in stand houdt zolang het niet wordt verstoord. Wanneer je klachten in je gezondheid en welzijn ervaart, is er een disbalans ontstaan in 1 of meerdere van deze kernelementen. Vanuit dit gezondheidssysteem bekeken bevind je je op een rotonde en sta je voor de keuze om de juiste afslag te nemen, die je op de route naar het hervinden of het behouden van je gezondheid brengt.

 

De natuurlijke staat van een mens is gezond en ontspannen: hij of zij is "van nature gezond" (NB: ik ben mijn praktijk begonnen onder de naam Healthy by Nature). Als gevolg van levensgebeurtenissen, leefgewoonten, erfelijke omstandigheden of andere factoren kunnen er veranderingen optreden in deze staat van gezondheid en beleving van welzijn. 

Dolf van Craanenburgh therapeut coach Zo
Logo Healthy by Nature Dolf van Craanenb

Mijn missie: bijdragen aan een prettigere wereld voor een ieder

Het doel van mijn werk

Het doel van mijn werk is een gezonde en gelukkige geest in een gezond lichaam! Daarvoor kijk ik naar je gezondheid als een persoonlijke vaardigheid; namelijk als het vermogen om je te kunnen aanpassen aan verstoringen, om veerkracht te hebben en om je balans te handhaven of te hervinden. Ik richt me op het herstellen van de balans tussen de 5 natuurgerichte kernelementen. Met jou aan het stuur!
 
In mijn praktijk geef ik behandelingen en begeleiding, waarmee je deze persoonlijke vaardigheid verder kunt ontwikkelen. Door dit te doen neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en krijg je er controle over. Zodoende kun je gaan toewerken naar het optimaliseren van jouw gezondheid en welzijn, gegeven de omstandigheden van jouw lijf en leven. 

Mijn missie

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het gaan ervaren van méér levenskwaliteit, door de blokkades die dat nu nog in de weg staan op te lossen. Zodat zij (weer) in staat zijn om vanuit hun natuurlijke kracht te leven en om zo een vrij, fit en gelukkig leven voor zichzelf te creëren.

 

Want ik geloof dat een ieder van ons een unieke schakel is in het grote geheel op dit moment en daarbinnen een belangrijke en specifieke bijdrage te leveren heeft. Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen de gelegenheid krijgt én neemt om zijn/haar eigen unieke talent in te zetten, dat mens, maatschappij en natuur daardoor zullen floreren. Als jij doet waar JIJ goed in bent en plezier daaraan beleeft. Dat dat dé manier is om, met elkaar, een wereld te bouwen en te kunnen behouden waarin/waarop het prettig leven is voor een ieder. Als bewoner van "planeet Aarde" draag ik hier vol overgave aan bij!