Privacyverklaring

In mijn bedrijf staat jouw privacy hoog op de prioriteitenlijst. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van de vertrouwensbasis tussen therapeut en cliënt. Natuurlijk ben ik gehouden aan het beroepsgeheim maar dat is niet voldoende. Ik houd mij tevens aan de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) die sinds op 25 mei 2018 van kracht is. De Avg maakt deel uit van de nieuwe Europese privacywet General Data Protection Regulation (Gdpr).

Naast de Avg ben ik gebonden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Ook bij het bezoeken van mijn website worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 
 

In mijn privacyverklaring (pdf) lees je welke gegevens ik verwerk, hoe lang ik ze bewaar en wat ik doe om ze te beschermen.

Verklaring gebruik cookies website

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website en/of flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten functioneren van onze websites, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. 
 

In mijn cookieverklaring (pdf) kun je meer lezen over het gebruik van cookies op deze website en hoe jij daar als websitebezoeker zo plezierig mogelijk mee kunt omgaan.

Dolf van Craanenburgh team Jouw Houvast.