Veelgestelde vragen

Wat is Emotieve Therapie en waar is het voor bedoeld?


Emotieve Therapie is een lichaamsgerichte procestherapie. Het doel van Emotieve Therapie is het oplossen van problematiek die zich kenmerkt door terugkerende patronen. Cliënten ervaren deze patronen als beperkend in het dagelijks leven. Zij benoemen hierbij gevoelens van angst, boosheid en verdriet. Deze emoties zijn voelbaar in het lichaam als spannings-plekken die we ladingen noemen. Ladingen zijn ontstaan ten gevolge van ingrijpende en onverwerkte gebeurtenissen. Cliënten hebben hier al dan niet bewuste herinneringen aan.
Sinds wanneer bestaat Emotieve Therapie?


Emotieve Therapie is een vernieuwende methode waarmee de gevolgen van onverwerkte ervaringen opgelost kunnen worden (naast andere methoden zoals Schematherapie en EMDR). De belangrijkste grondlegger van Emotieve Therapie is Ronald Duchateau. Samen met een collega begon hij in 2001 met de ontwikkeling van deze methode. Zij hebben de volgende drie onderzoekshypotheses gesteld:

 1. Als een trauma in een moment kan ontstaan, dan zou het ook in een moment weer kunnen worden opgelost.
 2. Er vanuit gaande dat gevoel geen tijd kent, zouden ladingen in het ‘nu’ benaderd en verwerkt moeten kunnen worden.
 3. Pijn zit vast in angst, boosheid en/of verdriet.
Met welke klachten kan ik terecht?


Emotieve Therapie is toepasbaar bij een zeer breed spectrum aan problematiek, waaronder:

 • Aandachtsproblematiek.
 • Aanpassingsproblematiek (bijvoorbeeld burn-out).
 • Afhankelijkheidsproblematiek.
 • Angstproblematiek.
 • Dissociatieve problematiek.
 • Dwangmatige problematiek.
 • Eetproblematiek.
 • Stemmingsproblematiek.
 • Verbindingsproblematiek.
 • Verslavingsproblematiek.
 • Verwerkingsproblematiek (bijvoorbeeld verlies, trauma).
Acute psychose is de enige contra-indicatie voor Emotieve Therapie.
Wat zijn de toepassingsgebieden van Emotieve Therapie?


 • Volwassenen.
 • Kinderen.
 • Integrale Psychiatrie.
 • Het bedrijfsleven.
Wat zijn de resultaten van Emotieve Therapie?


 • De cliënt ervaart dat gevoelens van angst, boosheid en verdriet terug keren naar hanteerbare proporties.
 • De cliënt is in staat om zich te verbinden.
 • De cliënt is in staat om grenzen te stellen.
 • De cliënt ervaart afname of zelfs het volledig verdwijnen van (psychosomatische) klachten.
 • De cliënt ervaart dat blokkades blijvend worden opgeheven.
 • De cliënt ervaart afname of zelfs het volledig verdwijnen van dwangmatigheden.
 • De cliënt is in staat om voor zichzelf te kiezen en zich uit te spreken.
 • De cliënt is in staat om zichzelf te zijn.
 • De cliënt is in staat om te ontspannen en te genieten.
 • De cliënt ervaart meer rust.
 • De cliënt ervaart een toename van energie.
 • De cliënt ervaart het leven als zinvol en de moeite waard.
Wat is het gevoelscentrum?


Emotieve Therapie werkt met een autonoom zenuwstelsel in de darmwand. Dit noemen wij het ‘gevoelscentrum’. Dit gevoelscentrum functioneert onafhankelijk van de hersenen. Het bestaan van dit zenuwstelsel is wetenschappelijk aangetoond door neurochirurg dr. Michael D. Gershon. Hij beschrijft dit in zijn boek 'The second brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine' (1998). Binnen de Emotieve Therapie is gebleken dat we dit zenuwstelsel kunnen benaderen en gebruiken als gevoelscentrum waarin ladingen geneutraliseerd kunnen worden. Hierdoor verdwijnen beperkende gedachten, gedragingen en gevoelens van onmacht die aan de specifieke lading gekoppeld waren. Door zoveel mogelijk ladingen - die met de problematiek verbonden zijn - te neutraliseren, verdwijnen ook de herhalende patronen in het dagelijks leven van de cliënt.
Op welke theorie is Emotieve Therapie gebaseerd?


Emotieve Therapie is volledig gebaseerd op ervaringen van cliënten. De procestherapie en de technieken zijn vanuit deze ervaringen gevormd. Dit in tegenstelling tot modellen die in theorie bedacht zijn en later in de praktijk worden getest.
Is er al onderzoek gedaan naar het effect van Emotieve Therapie?


De Saxion Hogeschool Psychologie in Enschede heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij cliënten van Ronald Duchateau. Emotieve Therapie werd hierin met een gemiddeld rapportcijfer 8 beoordeeld.
Wat maakt Emotieve Therapie uniek en vernieuwend?


Emotieve Therapie is een unieke en vernieuwende methode door:

 • Het uitwerken van ‘negatieve’ koppelingen van liefde waardoor de herhalende patronen in het dagelijks leven van de cliënt verdwijnen.
 • Het met therapeutische technieken benaderen van het autonome zenuwstelsel in de darmwand (gevoelscentrum).
 • Door middel van Emotieve Therapie kunnen in het moment ladingen geneutraliseerd worden. Hierdoor stopt de ervaren problematiek, die met die lading is verbonden, direct. Deze therapie werkt daarom bijzonder snel. Ook ladingen die op heel jonge leeftijd zijn ontstaan (en die een belangrijk aandeel hebben in het ontstaan en de instandhouding van de problematiek) kunnen worden opgelost. Herbeleving van de traumatische situatie is hierbij niet nodig.
 • De ontdekking van verschillende soorten (complexe) ladingen en de technieken om ze te kunnen oplossen.
 • Een manier van werken met het ego van de cliënt waardoor overdracht en tegenoverdracht minder een rol spelen.
 • Emotief therapeuten werken met verschillende ‘gevoelssystemen’ van cliënten. Hierdoor is het nog beter mogelijk om aan te sluiten bij de individuele cliënt.
 • Integrale emotief therapeuten werken multidisciplinair samen met onder andere psychiaters en psychologen binnen de GGZ. Integrale samenwerking vindt plaats volgens het protocol van het Centrum voor Integrale Psychiatrie Lentis in Groningen (‘Protocol voor complementaire en alternatieve geneeswijzen; naar een verantwoorde toepassing binnen de ggz).
Hoe verloopt een sessie Emotieve Therapie?


Emotieve Therapie is een lichaamsgerichte methode, waarbij je niet wordt aangeraakt. Er wordt gewerkt zonder herbeleving. Bij het werken met het gevoelscentrum is gebleken dat herbeleving van de traumatische ervaring niet noodzakelijk is om ladingen op te kunnen lossen. Doordat deze gevolgen in het "nu" voelbaar zijn, waardoor je er ook nu last van hebt, kunnen ze eveneens in het nu benaderd en opgelost worden. Een sessie bestaat uit een voorgesprek waarin de ladingen worden geïnventariseerd, aan de hand van ervaringen in jouw dagelijks leven. Daarna volgt het trancegedeelte, waarin de ladingen verbaal naar het gevoelscentrum worden begeleid. Trance is een ander woord voor 'focus' of 'een sterke concentratie', alsof je helemaal opgaat in een goed boek of spannende serie. Als de ladingen zijn opgelost wordt de sessie 'emotief afgesloten' en ga je in alle rust naar huis.

Sessies in de praktijk of op afstand

Het is zowel mogelijk om een sessie Emotieve Therapie 1 op 1 in de praktijk te doen, als om een sessie op afstand te doen. Informeer naar de mogelijkheden!
Krijg ik jouw diensten vergoed?


Een tegemoetkoming vanuit je zorgverzekering voor mijn diensten is (helaas) niet mogelijk.

Toelichting: als ondernemer ligt mijn focus op het leveren van een zo'n effectief mogelijke oplossing. Mijn beroepsvereniging staat garant voor mijn deskundigheid en ik investeer gericht in de verdere verdieping op vakinhoudelijk gebied.
Ik heb er bewust voor gekozen om daarnaast niet te investeren in de aanvullende scholingen die de zorgverzekeraars verplicht stellen als ik aan mijn cliënten vergoed wil kunnen worden.

Mijn belangrijkste overweging om hier niet in mee te gaan, is het jaarlijks schrappen van nog meer vergoedingen door de zorgverzekeraars. Waardoor een vergoeding voor mijn cliënten, ondanks deze aanvullende scholing, op de lange termijn niet gegarandeerd wordt.
Na zorgvuldige afweging kies ik dan voor resultaten in plaats van voor een vergoeding.

Wel merk ik in mijn praktijk dat werkgevers steeds vaker bereid zijn om (een deel van) de investering op zich te nemen of om jou in de gelegenheid te stellen je persoonlijk ontwikkelbudget hiervoor in te zetten. Overwegingen die werkgevers hier zoal voor hebben zijn: het goed werkgeverschap, ondersteuning van jouw vitaliteit of jouw persoonlijke ontwikkeling, beleid op preventief ziekteverzuim of het bespoedigen van jouw herstel bij een langdurig ziekteverzuim.

Het krachtige effect van mijn werkwijze werkt door in alle levensgebieden. Ook wanneer je besluit om de investering in jezelf zelfstandig te dragen, dan geef je jezelf hiermee een cadeau waar je de rest van je leven plezier van hebt. Bij mijn aanbod vind je de aanbevelingen terug van mensen die jou zijn voorgegaan in mijn praktijk; laat je inspireren door hun positieve ervaringen!
Er is niets mis met me, waarom zou ik in therapie gaan?


Je bent goed zoals je bent. Zeg eens eerlijk: komt alles wat je in je hebt er nu ook allemaal uit? Therapie is niet bedoeld om je als persoon te veranderen, maar om je leven makkelijker en leuker te maken. Door het wegnemen van de oorzaken die je in je doen en laten belemmeren, zal het je wel lukken om jezelf te manifesteren en om keuzes te maken die recht doen aan wat je leuk vindt en wat bij je past. Zodat je plezier hebt in de grote dingen die je doet en ook kunt genieten van de kleine dingen. Zodat jij, met al jouw kwaliteiten, helemaal uit de verf komt.
Welke structuur volgt Emotieve Therapie?


Emotieve Therapie heeft een unieke sessiestructuur. Deze gaat uit van een proces van negen consulten van twee uur, die ongeveer één keer per maand plaatsvinden (E.S. structuur model R.J.M. Duchateau 2003).

 • Lange probleemgerichte intake.
 • Angst-sessie.
 • ​Boosheid-sessie.
 • Verdriet-sessie.
 • Liefde in verbinding met anderen (innerlijk kind-sessie).
 • Liefde in verbinding met jezelf (eigenwaarde-sessie).
 • Verbinding met het hier en nu (blijdschap-sessie).
 • Kernovertuiging-sessie.
 • Afsluitende sessie.​
Na de procestherapie is nazorg mogelijk in de vorm van coaching, probleemgerichte sessies en/of PSYCH-K®.
Wat is PSYCH-K®?


PSYCH-K® werd in het begin vaak beschreven als een psychologisch proces dat kan worden gebruikt om het leven te verbeteren, zowel mentaal als fysiek. In eerste instantie leek dit instrument uitsluitend bedoeld om mensen te helpen om zich te bevrijden uit de gevangenis van beperkende overtuigingen en negatieve gedachten.

In de loop van de tijd is PSYCH-K® echter mee geëvolueerd met het alsmaar groeiende bewustzijn van de mensheid, van de rol van spiritualiteit in ons leven. Daarmee is PSYCH-K® sinds de start in 1988 vanzelf veranderd van zelfhulp naar ‘zelfrealisatie’. Zelfrealisatie is het besef dat er op het pad naar een vreugdevol en bevredigend leven méér is dan alleen een opeenstapeling van materiële goederen.

De grondlegger, Rob Williams, noemt het primaire doel van PSYCH-K® om mensen te helpen om wat hij de “illusie van afscheidingsstoornis” noemt op te lossen. Daarmee bedoelt hij de overtuiging dat "ik geen deel van jou ben, jij geen deel van mij bent en dat wij geen deel zijn van de universele bron van liefde met de daarbij behorende wijsheid" Volgens veel van de grootste spirituele meesters die ooit hebben geleefd, is het deze illusie van waaruit alle pijn en lijden in elk aspect van het leven is ontstaan.

In zijn boek ‘PSYCH-K…The Missing Piece/Peace In Your Life’ schrijft Rob Williams dat hij gelooft dat alle problemen, in de uiteindelijke analyse, spirituele problemen met fysieke bijwerkingen zijn. En dat genezing, ongeacht de gebruikte methode, het resultaat is van persoonlijk herstel van het geestelijke, mentale, emotionele en fysieke evenwicht.

Zoals hij het ziet verlopen veranderingen meestal efficiënter en vollediger door mentale, emotionele of fysieke uitdagingen bij de kern aan te pakken. Andere uitdagingen, vaak schijnbaar niet-gerelateerd, kunnen volgens hem ook verdwijnen als de oorzaak van één uitdaging is aangepakt en opgelost.

Als mens en als therapeut kan ik mij helemaal in deze zienswijze vinden. Ik heb de kracht van ons zelfhelende vermogen zelf aan den lijve ervaren en ik zie het proces van verandering bij mijn cliënten ook steeds weer gebeuren, wanneer de blokkades worden opgelost.

In de volksmond wordt PSYCH-K® “een spiritueel proces met mentale, emotionele en vaak fysieke voordelen” genoemd. PSYCH-K® is een populairste methode voor verandering geworden, vanwege het vermogen om de beperkende overtuigingen te veranderen. Beperkende overtuigingen en negatieve gedachten die ons ervan weerhouden om onze Goddelijkheid te herkennen, om onze grootsheid te ontdekken en om de vrede te worden waar we zo naarstig naar op zoek zijn. Het gebruik van PSYCH-K® als instrument versnelt de spirituele evolutie van een ieder die er klaar voor en bereid toe is om die sprong te nemen.

PSYCH-K® helpt ons om ons potentieel voor nieuwe ervaringen uit te breiden en om persoonlijke waarden opnieuw waar te nemen en aan te passen. In werkelijkheid zijn geluk, vreugde, vrede, liefde, etc. de ultieme doelen van de meeste mensen.

PSYCH-K® werkt snel een effectief omdat ons hele systeem bij de verandering betrokken is: zowel ons bewustzijn als ons onderbewustzijn én ons hogere bewustzijn. Uit onderzoek blijkt dat wij voor 95% beïnvloed worden door onze overtuigingen in het onderbewustzijn. Onze bewuste geest maakt maar voor 5% de dienst uit! Wil je dus echt iets blijvend en effectief veranderen, dan moet je bij de kern zijn en dat is het onderbewuste.
Hoe verloopt een sessie PSYCH-K®?


Drie bewustzijnslagen

In PSYCH-K® werken we met 3 bewustzijnslagen: het bewustzijn, het onderbewustzijn en het hoger bewustzijn. Wanneer we in gesprek zijn, dan communiceren we doorgaans met elkaar van bewustzijn tot het bewustzijn. Het onderbewustzijn is de laag waarin al onze ervaringen, bewust en onbewust, tot in de kleine details liggen opgeslagen. Als op een ‘harde schijf’ als het ware. Het hoger bewustzijn is het bewustzijn die overzicht heeft over het geheel. Als “hoger bewustzijn” een term is die niet bij jou resoneert, ga dan bij jezelf na welke benaming voor jou passend is voor het alwetende deel van jezelf. Sommige mensen noemen dit “God, Allah, Hoger Zelf, intuïtie, je (spirituele) bron of de principes van de natuur.

Ik kijk naar jou Als een krachtig, onbegrensd wezen met oneindig potentieel. Die binnen de huidige omstandigheden (wellicht) met uitdagingen wordt geconfronteerd. En die kan profiteren van mijn talenten en vaardigheden om beperkingen (blokkades) te overstijgen, bij het manifesteren van je authentieke zelf en van het leven dat je wenst.

Spiertesten

We gebruiken spiertesten om te kunnen communiceren met het onderbewustzijn. De kinesiologie is een andere modaliteit waarin gebruik wordt gemaakt van spiertesten. In PSYCH-K® gebruiken we de deltaspier in de schouder en een horizontale arm om te spiertesten. Uit onderzoek blijkt dat er zo’n 20% méér spierspanning is, wanneer je iets uitspreekt dat wáár is voor jouw onderbewustzijn, dan wanneer je iets zegt dat níet waar is voor jouw onderbewustzijn. Door te spiertesten kunnen we snel ontdekken welke overtuigingen voor jouw onderbewustzijn waar en niet waar zijn. Op deze manier verkrijg je duidelijkheid wat de onderbewuste en eventueel saboterende programma’s zijn, die op jouw harde schijf actief zijn. Desgewenst kun je deze programmering updaten en harmoniseren door (een) nieuwe doelovertuiging(en) te installeren.

Doelovertuigingen

In PSYCH-K® werken we met zogeheten “doelovertuigingen”. Een doelovertuiging is een positief geformuleerde en ondersteunende overtuiging, die concreet verwoordt wat de gewenste verandering is die jij in jouw dagelijkse leven wilt manifesteren. Bij het formuleren van een doelovertuiging ligt de focus op een zo’n groot mogelijke impact van de potentiële verandering. Iemand die bijvoorbeeld onzeker is en een laag zelfbeeld heeft, zal op detailniveau verschillende aspecten kunnen benoemen waarop hij of zij graag een verandering zou willen zien, waaronder zich zeker voelen, een goed figuur hebben, tevreden zijn met zichzelf, zelf, gezondere voedingskeuzes kunnen maken, etc. Het doel in PSYCH-K® is om zoveel mogelijk van die aspecten te vangen in een “container” en om deze container een passende sticker te geven in de vorm van een doelovertuiging. Een passende doelovertuiging in dit voorbeeld zou kunnen zijn: “Ik hou van mezelf zoals ik ben en ik zorg goed voor mezelf!”

Balansen

Als je een doelovertuiging hebt gevonden die nog niet waar is voor jouw onderbewustzijn, dan kun je deze alsnog in jouw onderbewustzijn installeren door hiervoor een “Balans” te doen. Balansen hebben als doel om je in “de hele brein-staat” te brengen, wat wil zeggen in een staat waarin zowel de linker- als de rechterhersenhelft met elkaar in evenwicht zijn. Wanneer je in de hele breinstaat bent, kan jouw onderbewuste zich razendsnel nieuwe dingen eigen maken. PSYCH-K® biedt, afhankelijk van de mate waarin de Facilitator is opgeleid, een heel scala aan verschillende balansen. Een Balans is een transformatieproces en elke balans heeft een specifiek doel. Balansen worden gefaciliteerd om een gewenste transformatie te ondersteunen, waaronder het installeren van nieuwe doelovertuigingen, het transformeren van waarnemingen van stressvolle situaties en/of fysieke ongemakken naar een staat van vrede en niet gehecht zijn of om met iets of iemand in harmonie te komen. Zodat je onderbewustzijn en je bewustzijn kunnen samenwerken bij het realiseren van veranderingen in jezelf en in je leven. Welke Balans passend is voor je volgende stap is steeds een keuze van jouw onderbewustzijn, die hierop bevraagd wordt met behulp van het spiertesten.

Sessies in de praktijk of op afstand

Het is zowel mogelijk om een sessie PSYCH-K® 1 op 1 in de praktijk te doen, als om een sessie op afstand te doen. Informeer naar de mogelijkheden!
Wat zijn de resultaten van PSYCH-K®?


Het verifieerbare eindresultaat van PSYCH-K® Balansen is een onderbewuste hele-brein staat. Dit is een verruimende staat ten opzichte van eerder geïnternaliseerde onderbewuste beperkende overtuigingen en programma’s. Het praktische resultaat is aanzienlijk meer capaciteit en potentieel om iemands voorkeuren en doelen te manifesteren.

 • Wat PSYCH-K® doet: het resulteert in een hele-breinstaat met elke Balans. Dit wordt bevestigd door Spiertesten binnen de structuur van elke Balans. De resulterende hele-breinstaat is een uitbreiding die voorbijgaat aan of uit eerdere beperkende programmering, denken of overtuigingen. Meer opties en potentieel zijn dan beschikbaar om de gewenste ervaringen te manifesteren, aan te trekken of na te streven.
 • Wat PSYCH-K® niet doet: altijd een ongewenste ervaring volledig transformeren, EN/OF uitsluitend een gewenst resultaat produceren telkens wanneer een Balans is voltooid. Wereldwijd hebben mensen hebben echter vaak successen op zo'n manier gerapporteerd.
Wat is het Odin Development Compass?


Het Odin Development Compass (de ODC) is een wetenschappelijk onderbouwd (gevalideerd) instrument, dat meet hoe groot het gat is tussen het authentieke gedrag en het aangeleerde gedrag van een persoon. Wat de ODC toevoegt aan andere metingen op dit gebied, is dat dit niet alleen het bewuste gedrag maar ook de onderbewuste drijfveren meet. Hierdoor kan een onderscheid gemaakt worden tussen het gedrag en de vaardigheden die voor jou authentiek zijn en het gedrag en de vaardigheden waar jouw voorkeur naar zal uitgaan, wanneer je onder druk komt te staan. Naast de authentieke en de aangeleerde vaardigheden geeft de ODC-meting inzicht in het potentieel dat je van nature ook nog in je hebt en dat nog ontwikkelbaar is. Het doel van de ODC-meting: jezelf nog beter leren kennen en keuzes kunnen maken die écht bij jou passen. Op diverse kruispunten in je loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken.
Wat zijn onderbewuste drijfveren?


Onderbewuste drijfveren maken deel uit van de blauwdruk van jouw persoonlijkheid. Ze zitten zo diep in je psychische DNA, dat je deze niet kunt beïnvloeden noch kunt veranderen met je bewuste denken. Hoe jouw onderbewuste drijfveren zijn georganiseerd bepalen niet allen welk gedrag en bijbehorende vaardigheden voor jou authentiek zijn, maar zijn daarnaast ook een grote voorspeller van het gedrag dat jij zult laten zien wanneer je onder druk zult komen te staan. Onderbewuste drijfveren geven aan welke voorkeuren en mogelijkheden je in je hebt, zowel als het gaat om jouw overlevingsstrategieën als om jouw persoonlijke kracht en talenten.
Hoe verloopt een ODC-meting?


Een ODC-meting kun je online invullen, in ongeveer 10-15 minuten. Vervolgens worden de resultaten van jouw meting door Dolf persoonlijk aan jou teruggekoppeld, in een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur. In de persoonlijke terugkoppeling worden de resultaten van jouw meting samen met jou in de context van jouw leven geplaatst, waardoor het bord voor ons allebei gaat leven. Dit is dan ook de meerwaarde van de persoonlijke terugkoppeling, waarin je veel uitleg krijgt en waarin je de vragen die je hebt kunt stellen. Ten slotte krijg je een rapportage op papier mee naar huis, waarin e.e.a. nog eens in een beknoptere versie staat uitgeschreven en die je er zo vaak als je wilt nog eens bij kunt pakken.
Wat versta je onder "levensgebieden"?


De Feng Shui, een Oosterse filosofie dat “Wind Water” betekent, noemt 8 levensgebieden of levensthema’s als die dingen in het leven, die we allemaal nodig hebben en graag van willen genieten. Deze zogenaamde “Ba Gua“, wat “de acht huizen” betekent, verwijst naar een van de meest populaire Feng Shui-principes die er bestaat.

De 8 levensgebieden of levensthema’s volgens de Feng Shui zijn als volgt:

 1. Carrière (heeft te maken met je levensloop en met je beroep)
 2. Relaties (symboliseert je relatie tot andere mensen. Het meest direct in je partnerrelatie, maar ook vrienden, collega’s, buren, etc.)
 3. Familie & gezondheid (heeft te maken met je ouders, grootouders, overgrootouders en je relatie tot hen)
 4. Rijkdom, welvaart, overvloed & succes (staat voor financiële welstand en een gezond gevoel van eigenwaarde)
 5. Behulpzame vrienden & mentoren (het gebied van de energie van ondersteuning, hulp en beschutting, beschermengel of mentor)
 6. Kinderen & creativiteit (spreekt voor zich)
 7. Kennis & educatie (heeft te maken met diepe inzichten, kennis, intuïtie en spiritualiteit)
 8. Roem & imago (heeft te maken met je persoonlijke groei, in je kracht komen en hoe je bekend staat in de wereld)

Dolf van Craanenburgh therapeut coach Zo