Veelgestelde vragen

เราสามารถใช้แม่พรายกับคนที่ไม่รู้จักได้หรือไม่?


ไม่ได้ เพราะบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกัน จะไม่มีความทรงจำกัน จะไม่มีจิตให้คำนึงถึงไม่สามารถคลั่งคนที่ไม่รู้จักได้ เอาไปดีดเล่นเสียของเปล่าๆ
หากใช้แม่พรายแล้วไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไร?


ให้ท่านทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พรายอีกครั้ง แล้วหาโอกาสดีดน้ำมันพรายอีกครั้งใส่บุคคลที่ท่านหมายปองด้วยความแน่วแน่ตั้งใจ แล้วท่านต้องหาโอกาสคลุกคลีใกล้ชิดเพิ่มเติม เพื่อสร้างความทรงจำให้กับอีกฝ่ายมากขึ้น ก็จะได้ผลตามมา
หากเราเผลอทำแม่พรายไปโดนบุคคลที่ไม่ตั้งใจให้โดนจะเป็นอะไรไหม?


ไม่เป็นไร เพราะเราไม่มีเจตนาที่จะได้คนคนนั้น แม่พรายจะไม่ช่วยกระตุ้นให้
ทำอย่างไรหากหมดรักหมดใจกับคนที่เราใช้แม่พรายไปแล้ว


ให้ตัดให้ขาด อย่าใจอ่อนเลี้ยงไว้โดยเด็ดขาด เพราะจะผูกเวรผูกกรรมกันระยะยาว
ใช้ แม่พราย จะมีของไม่ดีเข้าตัวหรือไม่?


ให้เราทำบุญให้แม่พรายอย่างน้อยๆเดือนละครั้ง จะไม่มีของไม่ดีเข้าตัวเรา
เราใช้แม่พรายกับคนที่เราหมายปองได้กี่คนพร้อมกัน


ไม่จำกัด
จำเป็นไหมที่ต้องใช้วิธีดีด


การดีดจะส่งผลรุนแรงกว่าการทาเพราะมีการผ่านลม
ถ้าดีดไปไม่โดนผิวหนังแต่ไปโดนเสื้อผ้าจะได้ผลหรือไม่


ไม่ได้ผล
สามารถดีดแม่พรายไปโดนผมได้หรือไม่


โอกาสน้อย เพราะต้องรอให้ซึมไปโดนหนังศีรษะให้ได้ ซึ่งถ้าคนผมหนาก็อาจจะไปไม่ถึงจึงไม่แนะนำ
สามารถทำบุญวิธีไหนให้แม่พรายได้บ้าง


ให้ตักบาตร หรือถวายเพลและอุทิศบุญให้แม่พรายจะดีที่สุด การถวายสังฆทานจะไม่ได้ผล

Dolf van Craanenburgh therapeut coach Zo