Recensie geaccrediteerde nascholing Emotieve Therapie voor therapeuten
Geaccrediteerde nascholing Emotieve Ther

Terugblik op de nascholing Emotieve therapie

Een flink aantal leden had zich voor deze online nascholing aangemeld, meer dan normaal zodat we ook een stop hebben ingelast in de aanmeldingsprocedure.

Aan de leden hebben we gevraagd of iemand een stukje wilde schrijven voor de nieuwsbrief. Rob van der Niet, penningmeester van de VIV, melde zich hiervoor aan.

"Een waardevolle toevoeging aan andere healingmethoden
Op vrijdag 12 maart woonde ik de nascholing Emotieve Therapie (ET) van Dolf van Craanenburgh bij. Ik deed dat namens het bestuur van de VIV, maar vooral ook omdat de inhoud van deze nascholing direct mijn belangstelling trok.

‘Second brain’
Op de websites van Dolf en van het opleidingsinstituut SET las ik namelijk dat ET voor het opheffen van allerhande blokkades uitgaat van het buikgebied, en dan met name van de darmen, ook wel ‘the second brain’ genoemd. Dat herken ik vanuit mijn eigen werk als energetisch healer, waarin ik veelvuldig met cliënten werk aan vroegkinderlijke en karmische trauma’s. Wat ik daarbij doe is – kort gezegd – veelal het intuïtief balanceren van de energie met behulp van healing vanuit het buikgebied! Ik was dus vooral benieuwd of en hoe ik deze methode zou kunnen integreren in mijn eigen werkwijze.


Traumahealing vanuit de buik
Om tot in detail te weten te komen wat Emotieve Therapie is, kun je het beste de website van Dolf en die van het SET bekijken. Voor wie het in een notendop wil weten en niet bij de nascholing aanwezig was, zal ik proberen om een tipje van de sluier op te lichten: Met behulp van ET kunnen therapeuten hun cliënten begeleiden bij het verwerken van ervaringen uit het verleden die hen belemmeren in hun functioneren. Hierbij wordt het gevoelscentrum in de buik gebruikt om ‘vastzittende’ emoties te neutraliseren of te helen. Anders gezegd: ET houdt zich bezig met traumahealing.

Deskundige begeleiding
Dolf bleek niet alleen een prettig mens, hij had zich ook heel goed voorbereid. Hij had bovendien een team van maar liefst vier assistenten meegenomen, zodat de chat en de breakout-rooms (be)geleid werden door deskundigen. Wat ik heel prettig vond was, dat Dolf theorie en praktijk goed afwisselde. Zo wist hij de aandacht van de deelnemers goed vast te houden en onze interesse te wekken. We konden zelf oefenen met het toepassen van de techniek en kregen uitgebreide hand-outs om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Mooi en werkbaar
Míjn conclusie na deze nascholingsdag is dat ET uitgaat van een mooi en werkbaar gedachtegoed, namelijk dat het gevoelscentrum in onze buik een belangrijke rol speelt – misschien wel de belangrijkste – bij onze ervaringen en emoties en dat dit centrum dus ook de sleutel is tot de oplossingen van (onverwerkte) emoties die ons in de weg zitten. Hiermee werk ik al jaren en het werkt veelal perfect. De technieken die ik van Dolf heb geleerd – en dat is natuurlijk maar een deel van wat er in de volledige ET-opleiding aan bod komt – kunnen mijn behandelwijze denk ik zeker uitbreiden en versterken. Met name de efficiënte manier van uitvragen kan er wel eens voor gaan zorgen dat ik wat minder behandelingen nodig heb om hetzelfde resultaat te bereiken. Voor therapeuten die niet, net als ik, kunnen varen op hun intuïtie, kan het wellicht nog meer toevoegen.

Enthousiaste reacties
Van de circa 65 reguliere deelnemers aan de nascholing heeft, op een enkeling na, iedereen deze tot het eind toe meegemaakt. Er waren veel enthousiaste reacties; meerdere mensen gaven aan dat ze deze techniek graag wilden integreren in hun eigen werkwijze. Alle lof dus voor Dolf en zijn assistenten! Ook de organisatie was goed verzorgd, zodat de hele dag vlekkeloos verliep. Al met al dus waar voor je geld!"

Rob van der Niet
bestuurslid financiën