Dolf van Craanenburgh Emotieve Life Coac

PSYCH-K® is een eenvoudig, maar krachtig proces waarmee je...

 • Gevoelens, gewoonten en blokkades die je als belemmerend ervaart snel, effectief en blijvend kunt veranderen.

 • Onderbewuste overtuigingen kunt veranderen die mogelijk van invloed kunnen zijn op jouw gezondheid en welzijn, zowel mentaal als fysiek.

 • Stress uit je lichaam kunt laten verdwijnen.

 • Bouwt aan de versteviging van het fundament van jouw persoonlijkheid, door de belemmerende overtuigingen in jouw onderbewustzijn te transformeren in ondersteunende overtuigingen.​​​​​​

 • Een constructieve mindset opbouwt, die je helpt om gewenste veranderingen in jezelf en in je leven sneller te realiseren.

 • Aan zelfrealisatie werkt: aan het besef dat er op het pad naar een vreugdevol en bevredigend leven méér is dan alleen een opeenstapeling van materiële goederen.

Dolf van Craanenburgh PSYCH-K

"PSYCH-K® vertegenwoordigt een van de meest belangrijke, efficiënte, effectieve en snelle veranderingsprocessen die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben op onze planeet."

Dr. Bruce Lipton, bekende wetenschapper, bioloog, schrijver

en expert op het gebied van het onderbewuste

Voor wie is PSYCH-K® geschikt?

 • PSYCH-K® is geschikt voor mensen van alle leeftijden. 

 • PSYCH-K® is vooral effectief op het gebied van gedrags- en gewoonteverandering, welzijn en stressreductie.

 • Als je bijvoorbeeld last hebt van gevoelens van onzekerheid, (faal)angsten, stress, een laag gevoel van eigenwaarde of een negatief zelfbeeld.

 • Als je verlangt naar méér zelfvertrouwen, rust, helderheid, zelfverzekerd zijn, kracht en positieve gedachten.

 • En als je klaar voor bent om er op vooruit te gaan in jouw leven, door samen met mij een nieuwe staat van welzijn te creëren.

De ouderintake

In het geval van minderjarig personen doe ik eerst een ouderintake. Deze is bedoeld om duidelijk te krijgen wat en van wie de problematiek is en om een beeld te krijgen van de omstandigheden. Het kind is hier niet bij aanwezig. Op basis hiervan besluit ik of ik het kind wel of niet in behandeling kan nemen.

 

In tweede instantie komt er ook een kortere intake met het kind zelf.

 

De ouderintake kan telefonisch of in mijn praktijk gehouden worden. Hieraan zijn kosten verbonden.

Tarieven voor particulieren

Themapakket PSYCH-K®

In PSYCH-K® werken we themagericht. Dat wil zeggen dat we in een serie van 3 sessies een thema dat door jou wordt ingebracht op verschillende lagen aanpakken en behandelen.

 • 3 sessies van ongeveer 2 uur

 • Totale investering (pakketprijs): € 585,00

PSYCH-K® met kinderen

 • Telefonische intake met de ouder(s): € 97,50

 • 1e probleemgerichte sessie met het kind tot 60 min.: € 97,50

 • 1e probleemgerichte sessie met het kind tot 120 min.: € 195,00

 • Vervolgsessie(s): idem per 60 of 120 minuten.

Tarieven gelden per 1 november 2020 en zijn inclusief btw.

Vanuit de zorgverzekering is geen tegemoetkoming mogelijk.

De bijeenkomsten vinden uitsluitend online plaats.

Je betaalt aansluitend op de sessie, middels een betalingsverzoek via de Rabobank.

Voor bedrijven/werkgevers geldt een ander aanbod. Neem contact op voor een offerte op maat.

Dolf van Craanenburgh Emotieve Therapie

Hallo, mijn naam is Dolf van Craanenburgh en ik ben Emotieve Life Coach.

 

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen met passie en compassie te begeleiden in hun ontwikkeling naar persoonlijk meesterschap en om hen te leren hoe zij zélf hun levenskwaliteit en vitaliteit verder kunnen vergroten.

 

Mijn belangrijkste kernwaarde is: zo effectief en efficiënt mogelijk zijn in deze missie.

Alles wat ik in mijn praktijk doe heb ik eerst zelf aan den lijve ondervonden en daardoor kan ik helemaal achter mijn werkwijze staan. Sinds ik méér VRIJHEID • VERBINDING • VEERKRACHT • VOLDOENING ervaar, vind ik mijn leven er een heel stuk leuker op geworden.

 

Ik ben jou voorgegaan op dit pad. Waarna ik mijn kennis, ervaring, inzichten en aanvullende skills als therapeut, consultant en facilitator heb geïntegreerd tot een bijzonder effectieve en wereldwijd unieke aanpak van ontwikkelblokkades: de 7-stappen strategie van Emotieve Life Coaching! 

Het drietal themagerichte sessies PSYCH-K® is de laatste stap van deze strategie. Ik weet zeker dat je ze op zichzelf al heel verhelderend zult vinden. Je krijgt direct bevestiging van de verandering(en) mee naar huis!

Informatiefolder

Informatiefolder PSYCH-K Dolf van Craane

Je bent slechts 1 stap verwijderd van het uitbreiden van jouw potentieel voor nieuwe ervaringen... Ervaar nu zelf de kracht en de eenvoud van PSYCH-K®!

NU AANVRAGEN