Het Krachtige Duo

voor werkplezier

en levenslust

Odin Development Compass (ODC)

De ODC is een gevalideerde (wetenschappelijk onderbouwde) assessment-tool, die zijn meerwaarde in de praktijk al bewezen heeft. Jouw persoonlijke Ontwikkelkompas geeft je inzicht in

 • welke vaardigheden/competenties voortkomen uit jouw onbewuste drijfveren (je natuurlijke talenten)

 • welke van je competenties voortkomen uit gedrag dat je jezelf aangeleerd hebt (die je, wanneer je onder druk staat, veel energieverlies geven)

 • welke vaardigheden moeilijk aan te leren zijn voor je, omdat ze het verst af staan van je natuurlijke drijfveren (moeilijk ontwikkelbare competenties)

 • én het vertelt je welke natuurlijke vaardigheden bij jou nog ontwikkelbaar zijn (je potentieel talent).

Je ontdekt wat je (nog meer) kunt, wat van nature bij je past en wat je naar alle waarschijnlijkheid plezier geeft als je dat ook zou (kunnen) gaan doen. Het Ontwikkelkompas maakt concreet waar je energie op verliest en waar je kracht zit. Wanneer je kunt gaan leven vanuit je natuurlijke kracht dan geeft dat energie.

 

Emotieve Therapie

Wat maakt dat je blijft leunen op je aangeleerde competenties en dat je niet in je kracht gaat staan? Deze aangeleerde vaardigheden komen voort uit overlevingsstrategie. In stressvolle situaties of periodes zijn sommige vaardigheden nodig om te kunnen overleven. Traumatiek creëert enerzijds nieuwe vaardigheden die voor de volwassene weliswaar van groot nut kunnen zijn, anderzijds kan het inzetten en vasthouden aan die vaardigheden veel energieverlies geven wanneer hier druk op komt te staan. Onder druk wordt de overlevingsstrategie getriggerd met stress tot gevolg.

 

De gevoelens van onmacht die hieraan gekoppeld zijn, zijn ontstaan ten gevolge van ervaringen eerder in je leven, die als stressvol en ingrijpend zijn ervaren en die daardoor niet goed verwerkt werden. Vanuit de onverwerkte pijn gaan zich steeds terugkerende patronen vormen. Je ervaart dan dat je in sommige situaties niet in je kracht staat en dat je daar veel energie op verliest. Gevoelsmatig overkomt het je, je ervaart daarbij geen keuzevrijheid om dit patroon te doorbreken of om eruit te stappen en het anders te doen.

In de Emotieve procestherapie wordt de oorzaak van dit probleem grondig aangepakt en opgelost. De symptomen die als een rode draad door je leven lopen in de vorm van steeds terugkerende patronen, die ertoe hebben geleid dat je nu op je tandvlees loopt of in een burn-out terecht bent gekomen, verdwijnen. Het probleem stopt en de symptomen verdwijnen, waardoor je je keuzevrijheid terugkrijgt en weer grip op jezelf hebt.

Opbouw van het transformatieproces

Fase 1 - De ODC-meting en interpretatie

Jouw transformatie start met de ODC-meting, die je online kunt invullen. De resultaten van de ODC-meting worden in een 1 op 1 gesprek persoonlijk door Dolf aan je teruggekoppeld. In deze terugkoppeling verkennen we wat jouw Ontwikkelkompas je te vertellen heeft over je natuurlijke en je kwetsbare kracht. Samen zetten we de uitkomsten helemaal in de context van jouw leven, waardoor de meting en het rapport écht meerwaarde krijgt.

Fase 2 - Persoonlijke ontwikkeling (de Emotieve procestherapie)

De Emotieve procestherapie bestaat uit een lange probleemgerichte intake en 8 sessies met elk een eigen thema en met therapeutische interventies, om de onderliggende overlevingspatronen uit te werken, die ervoor zorgen dat je niet in staat ben om uit je kwetsbare kracht en in je natuurlijke kracht te stappen. Bij de veelgestelde vragen (FAQ) kun je ondermeer lezen wat Emotieve Therapie is, hoe een sessie in zijn werk gaat en wat de resultaten van deze werkwijze zijn. Ten behoeve van je persoonlijke proces zit er bij voorkeur steeds 4 weken tussen 2 sessies.

Fase 3 - Nazorg (Emotieve Coaching)

Kun jij wel een steuntje in de rug gebruiken na het afronden van de procestherapie, om uit je gewoontepatronen te stappen, om te oefenen met nieuw gedrag en daarmee je volledig potentieel te kunnen benutten? Of wil je dit proces versnellen? Dan is na de Emotieve procestherapie nog nazorg mogelijk, in de vorm van Emotieve Coaching.

Mijlpalen

Fase 1: aanvang van het transformatieproces. In kaart brengen van onder andere je kwetsbare kracht en de onderliggende overlevingspatronen.

Lange intake: beslismoment of het goed voelt om te gaan samenwerken in de vorm van de Emotieve procestherapie.

Eind fase 2: afronding van de Emotieve procestherapie en evaluatie van de resultaten.

Eind fase 3: kunnen doorbreken van gewoontepatronen, vertrouwd raken met nieuw gedrag, kunnen inzetten van het volledig potentieel.

Jouw houvast bestaat uit

 • 1 ODC-meting (online) met een persoonlijke terugkoppeling

 • 1 lange intake en 8 sessies Emotieve Therapie

 • Nazorg: 3 sessies Emotieve Coaching (optioneel)

Totaal aantal bijeenkomsten: 10. Aansluitend is nazorg mogelijk.
 

Doorlooptijd

Na het intakegesprek is de totale doorlooptijd van het preventieve traject ongeveer 9 maanden, waarbij wordt toegewerkt naar het dichten van de grootste ‘energielekken’ binnen 4 maanden. Vervolgens worden de noodzakelijke stappen gezet om ook de angel te verwijderen en een blijvend resultaat te bestendigen. Indien gewenst kun je hierna nog gecoacht worden om de veranderingen versneld te implementeren.

Locatie

Het preventieve programma kan gevolgd worden in Utrecht en in Zoetermeer.

Nazorg

Na de preventieve aanpak is nazorg mogelijk, in de vorm van Emotieve Coaching en/of probleemgerichte sessies Emotieve Therapie.

Betalingsvoorwaarden

 • Prijzen zijn voor particulieren inclusief en voor bedrijven exclusief 21% btw.

 • In de praktijk kun je uitsluitend pinnen.

 • Bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang wordt het tarief voor een gemist consult in rekening gebracht.

 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 • Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Dolf van Craanenburgh Emotieve Therapie van toepassing.

Beroepsverenigingen, klachtenprocedure en meldcodes

Klik op de onderstaande link voor de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten. Via Klachtenportaal Zorg ben ik ook aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Je vindt hier ook belangrijke informatie over de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tel. 06-15077821 | dolf@emotievetherapie.pro

De sessies worden gegeven in Zoetermeer

2019 Dolf van Craanenburgh Emotieve Therapie,

een handelsnaam van Healthy by Nature

KvK-nummer 58202250 | ​​BTW-ID NL001918209B58

© Odin Development (& Saga) Compass: Odin Company B.V.

© Emotieve Therapie: Dudra OV

© PSYCH-K®: The Myrddin Corp