De Schijf van Vijf

voor een

vrij, fit en gelukkig leven

Wereldwijd uniek!

De Schijf van Vijf is het enige en zeer complete burn-out herstelprogramma op basis van Emotieve Therapie, aangevuld met een viertal andere disciplines die het herstel versnellen en het blijvende effect versterken. Zodat je zo snel en zo goed mogelijk van een burn-out herstelt!

Als gevolg van de grondige aanpak van het multidisciplinaire team van professionals wordt de onderliggende problematiek die tot een burn-out heeft geleid opgelost, waardoor de kans op een terugval of een herhaling sterk wordt verminderd. Tegelijkertijd neemt je belastbaarheid en jouw veerkracht weer toe en kom je in een (eigen) ritme, dat je tijdens en ook na afronding van de behandeling houvast geeft. Zodat je in staat bent om te doen wat nodig is om een vrij, fit en gelukkig leven voor jezelf op te bouwen!

Emotieve Therapie

In het therapiedeel wordt de oorzaak van het probleem grondig aangepakt en opgelost. De symptomen die als een rode draad door je leven lopen in de vorm van steeds terugkerende patronen, die ertoe hebben geleid dat je nu op je tandvlees loopt of in een burn-out terecht bent gekomen, verdwijnen. Het probleem stopt en de symptomen verdwijnen, waardoor je je keuzevrijheid terugkrijgt en weer grip op jezelf hebt.

Voeding

In de voedingsconsulten wordt op jou afgestemd vanuit de visie en wijsheid van de Ayurveda, een natuurgeneeswijze die duizenden jaren geleden in India is geëvolueerd. Je ontdekt je het verschil tussen hoogwaardige voeding en comfort foods, welke voeding en leefstijl jou in balans kan houden of uit balans doen raken, hoe je snel en makkelijk kunt eten én toch alle essentiële voedingstoffen in voldoende mate binnenkrijgt, die je lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Door bewuster te gaan eten en te gaan kiezen voor de voeding die aansluit op je eigen voorkeur en aanleg -gezien vanuit jouw persoonlijke blauwdruk- zorg je ervoor dat je méér energie hebt én je investeert preventief in een goede gezondheid en een betere weerstand.

Ontspanning

Er is een lange periode van stress voorafgegaan, voordat je op je tandvlees kwam te lopen en in een burn-out terechtkwam. Rust nemen en ontspannen is moeilijk voor je. Het lichaam heeft lang ladingen gedragen, waardoor het strak, stijf en pijnlijk kan aanvoelen. In de ontspanningsconsulten leer je hoe je jezelf tot rust kunt brengen en kom je verder in verbinding met jezelf. Je hebt de keuze om daarbij wel of niet aangeraakt te worden en kunt kiezen uit diverse massagevormen of voor Zen-meditatie. De toegevoegde waarde van fysieke aanraking is dat ook je lichaam de kans krijgt om zich te herstellen, van de impact van vastgehouden spanning gedurende een langere periode. Hoofd én lichaam komen tot rust en je laadt 'je batterij' weer verder op.

Beweging

In de bewegingsconsulten wordt gewerkt aan het verder verhogen van je belastbaarheid en aan het opbouwen van een goede conditie. Voldoende beweging -in een vorm die bij je past- zorgt ervoor dat blokkades in je lichaam worden opgelost. Hierdoor verdwijnen ongemakken en komt er nieuwe energie vrij. 

In de Yoga wordt gewerkt aan een optimale doorstroming in je lichaam, aan het vrijer toelaten van de adem en aan een beter lichaamsbewustzijn. Vanuit het Mindful Bewegen is het allerbelangrijkste dat je weer plezier ervaart in bewegen en daarmee in het leven. Dat je een manier vindt om dat momentje van ontspanning te vinden door inspanning, zonder daarbij continu over je eigen grenzen heen te gaan. Om aan te sluiten bij de hoeveelheid energie die je op dat moment hebt, wordt zowel de Yoga als het Mindful Bewegen op gevarieerde intensiteit aangeboden. Zodat je, als dat nodig is, de mogelijkheid hebt om eerst een stap terug te doen voordat je weer 2 stappen vooruit zet. 

Emotieve Coaching

Door het maken van de wetenschappelijk onderbouwde ODC-test verkrijg je niet alleen inzicht in je natuurlijke talenten, maar óók in je aangeleerde vaardigheden die je (te)veel energie kosten wanneer je die actief blijft inzetten (aangeleerd gedrag).

Als je met een burn-out geconfronteerd bent zul je vroeger of later opnieuw richting gaan bepalen en voor de keuze staan:

 1. Wil je hetzelfde werk in loondienst blijven doen?

 2. Wil je ander werk in loondienst gaan doen?

 3. Wil je je eigen bedrijf gaan (door)starten?

De inzichten vanuit de ODC bieden je een stevig handvat bij het maken van die keuze. Vervolgens wordt je gericht gecoacht om in je kracht te gaan staan, op het loskomen van oude gewoontes die niet bijdragen aan je doel bereiken en op de verdere ontwikkeling van jouw nog ontwikkelbare natuurlijke talenten. Je raakt vertrouwd met voor jou nieuw gedrag, dat nu nog buiten je comfortzone ligt maar dat je wel nodig hebt om een vrij, fit en gelukkig leven voor jezelf te realiseren. Je wordt begeleid bij het zetten van de benodigde stappen op weg naar jouw geluk!

Opbouw van het transformatieproces

Fase 1 – Crisisfase

De voornaamste aandachtspunten in fase 1 zijn het dichten van de grootste ‘energielekken’ en een begin maken met het herstel, waarbij wordt toegewerkt naar kunnen gaan starten met re-integreren.

 

Het intakegesprek

Het intakegesprek is in de eerste plaats bedoeld als kennismaking: wie ben jij en wie ben ik? In de tweede plaats is het bedoeld om af te tasten of er een klik is en of wij zo'n intensief transformatieproces met elkaar willen aangaan. Nadat het vertrouwen wederzijds is uitgesproken (beslismoment), maken we samen voor jou een behandelplan op maat met doelstellingen voor jouw proces.


Mijlpalen

 • Het intakegesprek: onder andere een beslismoment voor beide partijen of het goed voelt om met elkaar te gaan samenwerken.

 • Aanvang van de Emotieve procestherapie: start van de probleemoplossing.

 • Aan het eind van fase 1 kun je gaan starten met re-integreren.

 

De sessies worden gelijkmatig gespreid over een periode.

Fase 2 – Opbouwfase

De voornaamste aandachtspunten in fase 2 zijn het werken aan de structurele probleemoplossing en aan bestendiging van je herstel, terwijl je belastbaarheid en veerkracht meegroeit met de opbouw binnen je re-integratieperiode. Je wordt je bewust van je kwetsbare en natuurlijke kracht én van je ontwikkelbaar potentieel: dat wat je energie kost en wat je energie geeft.


Mijlpalen

 • Kwetsbare kracht en ontwikkelbaar potentieel: hierop wordt je getest aan het begin van fase 2.

 • Emotieve procestherapie: wordt aan het eind van fase 2 afgerond.

 • Melding ‘volledig hersteld’: uiterlijk aan het eind van fase 2.

 ​

De sessies worden gelijkmatig gespreid over een periode.

Fase 3 – Implementatiefase

De voornaamste aandachtspunten in fase 3 zijn verandermanagement en manifestatie. Je bent je bewust van je kwetsbare kracht en je ontwikkelbaar potentieel, waardoor je zo nodig opnieuw richting kunt kiezen. Inmiddels ken je en heb je een eigen ritme. Je zet 'de puntjes op de i' in het goed voor jezelf leren zorgen en start met jezelf te manifesteren vanuit je natuurlijk kracht.


Mijlpalen

 • Doorbreken van oude gewoontes en oefenen met nieuw gedrag: hierop wordt je in fase 3 gecoacht.

 • Zo nodig opnieuw richting bepalen: kiezen voor hetzelfde werk, ander werk of toch voor jezelf gaan beginnen.

 • Afronding van de begeleiding en evaluatie van de resultaten.

De sessies worden gelijkmatig gespreid over een periode.

Jouw houvast bestaat uit

 • 1 intakegesprek

 • 8 sessies Emotieve Therapie

 • 12 sessies Voeding

 • 12 sessies Ontspanning

 • 12 sessies Beweging

 • 1 ODC-meting

 • 4 sessies Emotieve Coaching

Totaal aantal bijeenkomsten: 49, waarin enerzijds de problematiek structureel wordt opgelost en anderzijds jouw eigen ritme wordt ontdekt en opgebouwd. Hierna heb je alle handvatten om weer zélf verder te kunnen en om daarbij goed voor jezelf te kunnen zorgen!

Doorlooptijd

Na het intakegesprek is de totale doorlooptijd van het curatieve traject ongeveer 48 weken. Er wordt toegewerkt naar kunnen gaan starten met re-integreren na ongeveer 4 maanden, of zoveel eerder als mogelijk.

Locatie

Het curatieve programma draait vooralsnog alleen in Zoetermeer.

Nazorg

Na de curatieve aanpak is nazorg mogelijk, in de vorm van extra Emotieve Coaching en/of probleemgerichte sessies Emotieve Therapie.

Betalingsvoorwaarden

 • Prijzen zijn voor particulieren inclusief en voor bedrijven exclusief 21% btw.

 • In de praktijk kun je uitsluitend pinnen.

 • Bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang wordt het tarief voor een gemist consult in rekening gebracht.

 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 • Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Dolf van Craanenburgh Emotieve Therapie van toepassing.

Beroepsverenigingen, klachtenprocedure en meldcodes

Klik op de onderstaande link voor de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten. Via Klachtenportaal Zorg ben ik ook aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Je vindt hier ook belangrijke informatie over de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tel. 06-15077821 | dolf@emotievetherapie.pro

De sessies worden gegeven in Zoetermeer

2019 Dolf van Craanenburgh Emotieve Therapie,

een handelsnaam van Healthy by Nature

KvK-nummer 58202250 | ​​BTW-ID NL001918209B58

© Odin Development (& Saga) Compass: Odin Company B.V.

© Emotieve Therapie: Dudra OV

© PSYCH-K®: The Myrddin Corp